Akcja szczepienia królików

Zachęcamy wszystkich właścicieli królików do corocznego szczepienia swoich pupili przeciwko dwóm śmiertelnym chorobom zajęczaków – myksomatozie oraz pomorowi królików.

Myksomatoza – zakaźna choroba królików wywoływana przez Leproipoxvirus. Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorym królikiem, kontakt pośredni (wydaliny i wydzieliny, zainfekowane siano, trociny itp.) oraz poprzez komary i pchły, które są wektorami tej choroby. Choroba ta występuje w trzech postaciach: nadostrej (silne zaczerwienienie powiek i nagła śmierć), ostrej (silna duszność, obrzęki ciała, gorączka i śmierć) oraz przewlekłej (tzw. postać guzkowata – powstają guzki na ciele, występuje duszność, porażenia, zwierzęta padają z wyniszczenia).

Pomór królików (RHD) – zwany inaczej wirusową krwotoczną chorobą królików. Wywoływana jest przez Kalicivirus. Do zakażenia dochodzi drogą bezpośrednią (drogą kropelkową z królikiem, który miał styczność z chorobą), pośrednią (siano, trociny, sprzęt, osoby opiekujące się królikami) oraz poprzez owady. RHD występuje w trzech postaciach: nadostrej (nagła śmierć bez objawów klinicznych), ostrej (duszność, krwista wydzielina z otworów ciała, porażenia, żółtaczka i śmierć) oraz podostrej (biegunka, katar, przekrwienie oczu, duszność).

Obie te choroby, wg ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają rejestracji – oznacza to, że królika, u którego stwierdzono chorobę, należy poddać eutanazji, jego zwłoki zutylizować , a miejsce, w którym przebywał królik, należy poddać gruntownej dezynfekcji.

Zachęcamy do szczepienia królików przeciwko tym przebiegającym w męczarniach, śmiertelnym chorobom. Akcję szczepień przeprowadzamy od lutego do wyczerpania zapasu szczepionek, przed okresem zwiększonej aktywności owadów.